ประเทศไทยกับหนทางเศรษฐกิจใหม่ที่อินเดีย

ประเทศไทยกับหนทางเศรษฐกิ


 

            ประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวร่วมกับคู่ค้าของอาเซียน ซึ่งมีผลต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับอินเดีย ซึ่งกลายเป็นหุ้นส่วนของการประชุมสุดยอดระดับอาเซียน โดยอินเดียจะทำการส่งเสริมให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย คือ อัสสัม, ชัยปุระและบีรานกาเรีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาการแปรรูปอาหาร, การท่องเที่ยวและการสื่อสาร

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยเกี่ยวกับโอกาสใหม่สำหรับการลงทุนของไทยในอินเดีย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินเดียกับ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน

            รัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียมีประชากรรวมกัน 40 ล้านคนและมีศักยภาพในการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งอินเดียกำลังมองหาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นของประเทศไทยและประเทศพม่าที่มีการเชื่อมต่อกับอินเดียผ่านทางท่าเรือน้ำลึก โดยอินเดียได้ประกาศ นโยบาย "มองตะวันออก"

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้