ประเทศไทยเน้นพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิและผ้าไหมสุรินทร์ 

            ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะประเทศผู้ผลิตข้าวหอมมะลิและผ้าไหมชั้นดี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยจะมีการจัดนิทรรศการผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

            ข้าวหอมมะลิไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก โดยเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในประเทศไทย ด้วยเอกลักษณ์ที่มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติน่ารับประทานและเมล็ดนุ่ม จึงทำให้เป็นที่นิยมมากและยังเป็นที่ต้องการสูงในต่างประเทศ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่สำคัญสำหรับการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์, ศรีสะเกษ, ร้อยเอ็ด, มหาสารคามและยโสธร

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้