กระชับความสัมพันธ์ในหมู่ประเทศอาเซียน

Tightening Cultural Link

 

            ประเทศทั้ง 10 ประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจาทั้ง 3 ประเทศได้มีการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะเรียกร้องให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและศิลปะในประเทศกลุ่มอาเซียน คือ บรูไน ดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทยและเวียดนาม

            นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะให้การสนับสนุนในการให้ความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและภูมิภาคโดยรวม

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้