ประเทศไทยส่งเสริมความเข้าใจและความตระหนักในการเป็นอาเซียน

ประเทศไทยส่งเสริมความเข้

 

            กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจในอาเซียน โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในเตรียมประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ในประชาคมอาเซียนได้มอบหมายให้ทำการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมความตระหนักในการเป็นอาเซียน

            ในส่วนของประเทศไทยได้มีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในการดำเนินนโยบายให้เป็นไปตามสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ กระทรวงการต่างประเทศ สำหรับด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงของชุมชน, กระทรวงพาณิชย์ สำหรับการเจรจาการค้าระหว่างอาเซียนและด้านเศรษฐกิจ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับการสร้างประชาคมอาเซียนในด้านสังคมและวัฒนธรรม

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้