อาเซียนพิจารณาเงินทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในภูมิภาค

ASEAN Countries to Consi
 

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรของประเทศไทยได้เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (AFMM) ในประเทศไทย โดยในการประชุมจะมีการขอให้พิจารณาแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นไปที่การลงทุน เพื่อพัฒนาอนุภูมิภาค โดยจะมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขนส่ง

            กองทุนจะมาจากเงินสำรองต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านทางธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ด้วยการออกตั๋วสัญญาเฉพาะเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นโดยเงินลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้ 

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้