องค์การยูเนสโกมอบรางวัลชนะเลิศให้กับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


 

            โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์และพรินทรปริยัติธรรมศาลาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับการยกย่องให้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 หรือ Award of Excellence จากองค์การยูเนสโกในด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2014 นอกจากนี้ยังมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกาประดิษฐานบนพระเจดีย์องค์ใหญ่เมื่อปี 2450 และมาพบเมื่อ 7 ปีที่แล้วช่วงที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ ซึ่งอยู่ในห้องลับทางด้านทิศตะวันออกบริเวณฐานของระฆัง

            ยูเนสโกได้ยกย่องความพยายามในการฟื้นฟูพระเจดีย์องค์ใหญ่ด้วยการผสมผสนานเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับเทคนิคแบบดั้งเดิม ผ่านความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์, ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมและคนในท้องถิ่น

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้