ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมประธานอาเซียน-จีน

Thailand to Co-Chair an


 

            ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 10 ของอาเซียน-จีน เพื่อดำเนินการตามปฏิญญาการปฏิบัติของภาคีทะเลจีนใต้ (DOC) โดยอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุม ส่วนรองอธิบดีกรมเขตแดนและกิจการมหาสมุทร กระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นตัวแทนของประเทศจีน

            การประชุมจะเกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าและให้คำปรึกษาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้