จังหวัดสตูลเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

Satun Emphasizes Natural
 

            สตูลเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยที่มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียในทะเลอันดามัน เกาะตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ได้รับนิยมมากที่สุดในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้จัดการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับเกาะตะรุเตา เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


            จังหวัดสตูลต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติตะรุเตาบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ที่ประชุมยังกล่าวถึงวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายนของทุกปี

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้