มัสยิดอายุ 300 ปีในจังหวัดนราธิวาสได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

The 300 Years Mosque in

 

            มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น หรือ มัสยิดตะโละมาเนาะ หรือ มัสยิด 300 ปี ในจังหวัดนราธิวาสได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการในกลยุทธ์ของแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โซนพิเศษ ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

            มัสยิดนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1624 แต่เดิมมัสยิดถูกมุงด้วยใบปาล์มและต่อมาถูกแทนที่ด้วยกระเบื้องดินเผา ซึ่งลักษณะที่โดดเด่นที่สุด คือ มัสยิดมีลักษณะคล้ายกับพระอุโบสถ ประกอบด้วยอาคารเชื่อมต่อกันในศิลปะแบบผสมของไทยและจีน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมมาเลย์มาผสมได้อย่าลงตัว

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้