ลพบุรีหวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในอาเซียน

ลพบุรีหวังเป็นแหล่งท่องเ
 

            จังหวัดลพบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตรทางเหนือของประเทศ โดยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี คือ งานฉลองแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี โดยประชาชนในท้องถิ่นจะแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายแบบไทยในช่วงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

            งานฉลองแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะเกิดขึ้นในนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังลพบุรี ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองลพบุรี เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ไทย

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้