ความพยายามในการระดมทำงานเพื่อพัฒนาสามเสาหลักอาเซียน 

            ทุกหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในด้านสามเสาหลักของอาเซียนได้รับการสั่งให้จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานและทำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการในการเรียนการสอน โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ สำหรับอนาคตของประชาคมอาเซียนในปี 2015

            การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ สำหรับอนาคตของประชาคมอาเซียนในปี 2015 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้