การท่องเที่ยวไทยเด่นเป็นอันดับ 2 ของ AEC

Increasing Tourism Earni
 


           รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยและชดเชยการลดลง ของการส่งออกในปี 2013 โดยตามรายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแสดงว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 23

            แนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจากการวิเคราะห์โดยศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ให้เห็นว่าในช่วงที่สถานการณ์การส่งออกลดลง รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจึงสามารถสร้างความสมดุลสร้างเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้