เว็บไซต์สินค้าทางวัฒนธรรมจากประเทศไทย

Launching of Cultural Cy

 
            นักช้อปสินค้าออนไลน์ที่กำลังมองหาสินค้าทางวัฒนธรรมจากประเทศไทยจะได้พบกับเว็บไซต์ใหม่ในการซื้อสินค้าอย่าง www.culturalmall.in.th ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพิ่มช่องทางการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากจังหวัดชายแดนภาคใต้

            กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย, บริษัทไปรษณีย์ไทยและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการสร้างเว็บไซต์เพื่อการค้า โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า กระทรวงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการโครงการนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่สะดวก

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้