สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดสงขลาต้อนรับ AEC


 

            สงขลาเป็นหนึ่งใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับรัฐเกดะห์ของมาเลเซียโดยเป็นเมืองริมทะเลที่สำคัญที่จะได้รับการเปิดตัวในฐานะจังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งการท่องเที่ยว โดยจะเน้นไปที่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ, การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในส่วนของไชน่าทาวน์และทุ่งดอกทานตะวันในใจกลางเมืองสงขลา

            อำเภอหาดใหญ่ของจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่ดีที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ โดยเป็นศูนย์รวมสถานที่ช้อปปิ้งที่นิยมและเป็นจุดเชื่อมต่อของการสื่อสารและเป็นประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้