ปิดสนามบินสุรินทร์รับมือกับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Reopening of Surin Airpo

 

            สนามบินสุรินทร์ภักดีในจังหวัดสุรินทร์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้รับการพัฒนาเป็นสนามบินในเชิงพาณิชย์ เพื่อรับมือการเติบโตของการท่องเที่ยว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการพัฒนางาน

            สนามบินนี้เริ่มดำเนินการในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2002 สำหรับสายการบินแอร์อันดามันที่บินตรงมาจากกรุงเทพมหานคร 

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้