ประเทศไทยมุ่งเน้นให้อาเซียนเพิ่มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


 

            ประเทศไทยได้มองเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอาเซียน ทำให้ประเทศไทยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในอาเซียน เช่น การพัฒนามนุษย์, สิทธิมนุษยชน, ความเสมอภาค, ความยุติธรรมทางสังคม, สวัสดิการในการดูแลสุขภาพและการศึกษา

            ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 24 เปิดโอกาสให้ผู้นำอาเซียนทบทวนความคืบหน้าในการเป็นประชาคมอาเซียนและในส่วนของประเทศไทยได้ส่งรองนายกรัฐมนตรีไปเป็นตัวแทนในการประชุมและได้เน้นความสำคัญของการจัดทำแผนแม่บทในการเชื่อมต่ออาเซียนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน


 

อ่านต่อ...

โดย dogTech
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
พิมพ์หน้านี้