เส้นทางรถไฟสายอาเซียน 7,000 กิโลเมตร เชื่อม 7 ประเทศในอาเซียนกับประเทศจีน
เส้นทางรถไฟสายอาเซียน เริ่มจาก สิงคโปร์ ถึง คุนหมิง ความยาว 7,000 กิโลเมตร
เชื่อมเมืองหลวง 7 ประเทศในอาเซียนกับประเทศจีน
เริ่ม สิงคโปร์  > มาเลเซีย > ไทย > พม่า > คุนหมิง (ประเทศจีน) 
> เวียดนาม ลาว > กัมพูชา > วนกลับเข้ามาประเทศไทยอีกรอบ
ระหว่างการเดินทางก็มีการ  เรียนรู้ภาษาอาเซียน ไปด้วย
 
 
 
รถไฟสายอาเซียน
 

ข้อมูลจาก
รายการ ASEAN Beyond 2015 - เส้นทางรถไฟสายอาเซียน 14Dec12

เรียบเรียงโดย
dogTech uAsean.com
 
โดย dogTech
วันที่ 28 มีนาคม 2556
พิมพ์หน้านี้