ลบ แก้ไข

เร่งพัฒนาแรงงาน ไปสู่ Brain power รองรับไทยแลนด์ 4.0


เร่งพัฒนาแรงงาน ไปสู่ Br
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘นโยบายและทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0’ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันนี้ (17 ต.ค. 59) ได้กล่าวเปิดประชุมว่า "ภาระหน้าที่กระทรวงแรงงาน คือ การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล รวมถึงสอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับประเทศไทย ถูกจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน เป็นที่ 32 ใน 140 ประเทศทั่วโลก และประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเชิงโครงสร้าง และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ชะลอตัวตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องเร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปสู่ Brain power รองรับ ไทยแลนด์ 4.0
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 10,762 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ