ลบ แก้ไข

ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมเอซีดี ร่วมลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุม 3 ฉบับ


ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุ
 

การประชุมเอซีดีตลอดทั้งวันผู้นำและผู้แทนในภูมิภาคเอเชียทั้ง 34 ประเทศ ได้ร่วมหารือกันอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้าง ซึ่งนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นพ้องให้เอเชียมีความร่วมมือที่เป็นเอกภาพมากขึ้นให้พร้อมเผชิญกับสิ่งท้าทาย เช่น ความมั่นคงด้านพลังงาน สภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรและประชาชน พร้อมรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้ความร่วมมือของทุกประเทศเกิดประโยชน์ต่อชาวเอเชียมากที่สุด
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 8,172 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ