ลบ แก้ไข

ก.พาณิชย์ ยกระดับ MOC Biz Club สู่เครือข่ายธุรกิจระดับประเทศ สร้างความเข้มแข็งธุรกิจท้องถิ่น


ก.พาณิชย์ ยกระดับ MOC Bi
 


นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปีหน้า (2560) กระทรวงฯ เตรียมยกระดับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้เป็นเครือข่ายธุรกิจระดับประเทศในชื่อ Biz Club THAILAND หรือ BCT ตามยุทธศาสตร์ 18 กลุ่มจังหวัด โดยจะขยายวงธุรกิจให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการ การตลาด การสร้างตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาธุรกิจระหว่างสมาชิกด้วยกัน การขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ และการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสินค้าสู่สังคม Thailand 4.0 ตลอดจนให้ครอบคลุมธุรกิจทุกระดับทุกประเภท เพื่อให้การขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ BCT ครบวงจรมากขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่จะขยายธุรกิจในต่างประเทศ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,852 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ