ลบ แก้ไข

พม. จัดประชุมหารือทวิภาคีฯ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 18


พม. จัดประชุมหารือทวิภาค

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การต้อนรับ Mr.Soe Kyi (ซอ กี) อธิบดีกรมสวัสดิการสังคมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งฝ่ายเมียนมาและฝ่ายไทย ในโอกาสมาร่วมการประชุมหารือทวิภาคีด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 18 (The 18th Thailand- Myanmar Case Management Meeting : CMM ) และการลงนามเอกสารภาคผนวก (The Annexes of SOP signing Ceremony) ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,287 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean