ลบ แก้ไข

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภาคเอกชนยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0


กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับภา
 

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐภาคเอกชน และ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดงาน TILOG-LOGISTIX 2016 ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์การค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทย และสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยส่งเสริมผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เข้มแข็งและสามารถเชื่อมต่อสู่ประชาคมโลกผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ถือเป็น 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์ของชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,844 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ