ลบ แก้ไข

“นวัตกรรม”นำไทยก้าวไกล หลากหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของ สนช.

“นวัตกรรม”นำไทยก้าวไกล ห


ปัจจุบัน “นวัตกรรม” ได้แทรกซึมเข้าไปสู่ทุกธุรกิจ ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเรา ขอเชิญพบกับหลากหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของ สนช. ที่เหมาะกับท่าน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทย
 
1. "What is innovation?" 
ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน มาเข้าใจกันว่า จริงๆ แล้ว "นวัตกรรม คืออะไร" และเรียนรู้การเขียนแผนธุรกิจนวัตกรรมที่สามารถนำไปขอเงินทุนสนับสนุนจาก สนช. ภายใน 3 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
2. "หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ"
ผู้ที่อยากริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ อยากมีใครสักคนเป็นที่ปรึกษา เราช่วยท่านได้ หลักสูตรวุฒิบัตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองและร่วมกิจกรรม workshop ต่อเนื่อง ในเวลา 4 เดือน  รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
3. "ASIALICS 2016....Area-based Innovation in Asia" 
ผู้ที่สนใจการจัดการเมือง การจัดการพื้นที่ชุมชนให้มีนวัตกรรม เรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศที่งานประชุมนานาชาติ ASIALICS 2016  รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
4. "Total Innovation Management"
องค์กรที่ต้องการรู้ว่า มีศักยภาพด้านการจัดการนวัตกรรมในระดับใด ประเมินด้วยตนเองได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
5. "Innovation    Coupon"
สำหรับ SMEs ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจ = "โครงการคูปองนวัตกรรม" เปิดรับสมัครปีละ 3 รอบ ก.ค.-ส.ค. / ต.ค.-พ.ย. / ก.พ.-มี.ค.  รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
6. "Research for Innovation (R4I)"
ท่านที่ต้องการต่อยอดผลงานวิจัย ไปสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรม = "โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม” วช. และ คอบช. ร่วมกับ สนช. สนับสนุนการลงทุน (งานวิจัยเด่น งานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากหลายเวทีระดับโลก)  รายละเอียดเพิ่มเติม


 
“นวัตกรรม”นำไทยก้าวไกล ห


7. "OTOP upgrade"
ท่านที่เป็นวิสาหกิจชุมชน = “โครงการ OTOP upgrade” สร้างชุมชนให้ก้าวไกล  รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
8. "แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน"
สำหรับท่านที่สนใจรับทุนสนับสนุนจาก สนช. เพื่อพัฒนาโครงการนวัตกรรมในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน การแพทย์ อาหาร หุ่นยนต์ โลจิสติกส์  รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 

9. "นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย"
หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม = “โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” ท่านได้รับเงินกู้จากธนาคาร มี สนช. จ่ายดอกเบี้ยแทน http://www.nia.or.th/nia/support-format/innovation-interest/
(ขอค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย. ไม่เกิน 50% ได้) สนใจกรอกข้อมูล  รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
10. เงินร่วมลงทุนจากทั้ง VC ไทยและต่างประเทศ หรือจากองค์กรไทยที่พร้อมให้ท่านเป็นคู่ค้า (อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าในอีก 2 เดือนจะให้บริการ)
 
11. "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ"
ส่งประกวดผลงานนวัตกรรมของท่านที่มีการจำหน่ายในท้องตลาด และมีการใช้จริงแล้ว สู่เวทีอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศ
 รายละเอียดเพิ่มเติม   ปิดรับสมัคร 31 ส.ค. ของทุกปี 


“นวัตกรรม”นำไทยก้าวไกล ห
 
12. "รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม"
ส่งประกวดผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารชั้นยอดและบริการชั้นเยี่ยม มี mentor ระดับประเทศช่วยผลักผลงานไปสู่การใช้งานจริงที่ 
 รายละเอียดเพิ่มเติม   ปิดรับสมัคร 31 ส.ค. ของทุกปี
 
 
13. "รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย"
ส่งประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ผลิตผลจากข้าวแปรรูปจนมีนวัตกรรม รายละเอียดเพิ่มเติม  ปิดรับสมัคร 31 ส.ค. ของทุกปี
 
 

 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


หรือ
  “นวัตกรรม”นำไทยก้าวไกล ห
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
02-017-5555 ต่อ 561 (กันต์)  
หรือ Line ID : kant_
nia
  
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 7,320 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ