ลบ แก้ไข

พม. จัดประชุมระดับทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์


พม. จัดประชุมระดับทวิภาค
 

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมระดับทวิภาคีเพื่อการทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศจำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดเชียงราย
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,008 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ