ลบ แก้ไข

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเกาหลี หารือแนวทางความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง


กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเกาหลี
 

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือด้านการเกษตรร่วมกับ นายโน ควังอิล (Mr.Noh Kwang-il) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ว่า ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลี ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) จะเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2559 เพื่อลงนามในเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,591 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean