ลบ แก้ไข

ก.พาณิชย์ จับมือเอกชนสานความร่วมมือการค้าข้าวไทย - เวียดนาม


ก.พาณิชย์ จับมือเอกชนสาน
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สมาคมอาหารเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือด้านการค้าข้าวไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 13 ณ เมืองดาลัท ซึ่งได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวิจักร วิเศษน้อย) นำคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการค้าข้าวระหว่างกันในระดับทวิภาคีให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ จะส่งผลให้การส่งออกข้าวของไทยและเวียดนามเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถรักษาระดับราคาข้าวให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,775 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ