ลบ แก้ไข

ก.ไอซีที จับมือทุกภาคส่วนหนุน Digital Startup เต็มพิกัด


ก.ไอซีที จับมือทุกภาคส่ว
 

กระทรวงไอซีที จัดพิธีลงนาม MOU เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Digital Startup สานพลังประชารัฐ ทั้งภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมมือผลักดันธุรกิจ Digital Startup ระดมสมองและสรรพกำลังทุกภาคส่วนสร้างเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยใช้ศักยภาพ ความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรสนับสนุนการทำงานให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,477 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean