ลบ แก้ไข

ครม.เห็นชอบความร่วมมือด้านกลาโหมในอาเซียน


ครม.เห็นชอบความร่วมมือด้
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อพลวัตประชาคมอาเซียน และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,706 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean