ลบ แก้ไข

ไทย-จีน ลงนาม MOU กระตุ้นการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร


ไทย-จีน ลงนาม MOU กระตุ้
 

จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดประชุมขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษาโดยนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายไทย และนายเหลา หนิงจุน รองนายกเทศมนตรีเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานร่วมฝ่ายจีน เพื่อทบทวนและพิจารณาประเด็นความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายตามบันทึกความตกลง ว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดมุกดาหาร ราชอาณาจักรไทย กับเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ลงนามกันไว้เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
 
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,896 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ