ลบ แก้ไข

Startup Thailand 2016 โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจชั้นนำของโลก


Startup Thailand 2016 โอ
 

รัฐบาล จัดงาน Startup Thailand 2016 ให้นักธุรกิจรุ่นใหม่มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจชั้นนำของโลก เพื่อต่อยอดธุรกิจของตนเองในยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลก
 
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงการจัดงาน Startup Thailand 2016ว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจใหม่ที่ต้องได้รับการส่งเสริมอย่างมากได้มีเวทีในการแปลงความคิดมาเป็นรายได้ เพราะเทคโนโลยีที่ก้าวไกลในปัจจุบันที่ทำให้การสื่อสารคล่องตัว สามารถสื่อสารไปได้ทั่วโลกเพียงเสี้ยววินาที จึงเป็นโอกาสที่ดีของนักธุรกิจ Startup ในการเสนอความคิด ขายสินค้า ขายโฆษณา ได้มากขึ้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดทั้งปี โดยเป็นการรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติภายในงาน Startup Thailand 2016 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,599 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นางนวลจิตต์ เรืองศรีใส ผอ.สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่อง หนัง กรมส่งเสิรมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กรมวางแผนนำผู้ประกอบการธุรกิจไทยในกลุ่ม อุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องหนัง...
  by Editor
 • นายกรัฐมนตรีเหวียน เติ๋น ยวุ๋ง ได้มีคำสั่งให้กระทรวงโทรคมนาคมและสารสนเทศ ของเวียดนาม ร่างกฎระเบียบเพื่อจัดการควบคุมแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เช่น Viber, Wala, หรือ WhatsApp...
  by Spider Show
 • รัฐบาลไทยได้ทำการตรวจสอบผลกระทบของการค้าเสรีของไทยกับอาเซียนอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้มองเห็นการกำจัดภาษีระหว่างประเทศสมาชิก 6 สมาชิก ได้แก่...
  by dogTech
 • นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานOne Stop Serviceณ อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ