ลบ แก้ไข

ปลัดฯ แรงงาน ให้การต้อนรับผู้บริหารองค์การ IOM หารือการย้ายถิ่นฐานแรงงานในไทย


ปลัดฯ แรงงาน ให้การต้อนร
 

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวโซฟี นอนเนนมาเชอร์ (Ms. Sophie Nonnenmacher) หัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประจำประเทศไทย และคณะโดยมีผู้บริหาร ประกอบด้วย นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดการงาน พ.ต.ต. หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายสวรรค์ กุลชนก ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมสนทนา ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 เมื่อวันที่ (3 มี.ค. 59)
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,116 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean