ลบ แก้ไข

ผู้แทน 87 ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ณ อินโดนีเซีย


ผู้แทน 87 ประเทศร่วมแลกเ
 

นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย ร่วมกับผู้แทนอีก 87 ประเทศ/กลุ่มประเทศ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ภายใต้หัวข้อหลัก "ประชาธิปไตยกับธรรมาภิบาลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ” (Democracy and Effective Public Governance)
 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลภาครัฐนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การตอบสนองความต้องการของประชาชน และการเตรียมความพร้อมด้านสถาบัน กฎระเบียบ และทัศนคติของประชาชน
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,686 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean