ลบ แก้ไข

อาเซียนช่วยประเทศสมาชิกในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง


ASEAN Enhances Member States Capacity in Resolving Vertical Agreement Cases
 

                การประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับประเด็นการแข่งขันด้านผู้ผลิตและการประยุกต์ใช้วิธีการที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน (AMS) และสหรัฐอเมริกาในประเทศอินโดนีเซียมีเป้าหมายเพื่อการทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันในกลุ่มประเทศ AMSและสหรัฐอเมริกาเพื่อการพัฒนาด้านการค้าในอนาคต

               
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,173 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เวียดนามตั้งเป้าส่งออกข้าวที่ประมาณ 7 ล้านตัน แต่เนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มสูงจากประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายอื่นๆ รวมทั้งความต้องการในตลาดที่ลดลง...
  by Editor Bow
 • รัฐบาลมาเลเซียมีแผนที่จะช่วยเหลือทางด้านเงินกู้แก่ผู้ที่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว ที่เรียกว่า "มูลนิธิสีเขียว" (Green Foundation) "ยาฮิจอ มาเลเซีย" (YaHijau Malaysia)...
  by Editor Bow
 • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วยความร่วมมือ 6 ด้าน 1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2.การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 3.ความยุติธรรมและสิทธิ 4.ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 5.การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน...
  by Editor Bow
 • สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (อาเซียนบีเอซี) เปิดเผยรายงานแนวโน้มความเคลื่อนไหวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายย่อยในเครือข่ายสายโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน)...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean