ลบ แก้ไข

สาธารณสุข ส่งหน้ากากอนามัยให้ภาคใต้ ป้องกันละอองควันไฟป่าจากอินโดนีเซีย


สาธารณสุข ส่งหน้ากากอนาม
 

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ จากปัญหาฝุ่นละอองควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซีย ว่า ผลกระทบจากละอองควันไฟ มีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้น เนื่องจากจุดไฟไหม้ที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ขยายวงกว้างขึ้น ดังนั้นทุกจังหวัดจึงมีความเสี่ยงตลอดเวลา จึงได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขใน 7 จังหวัดที่มีหมอกควันปกคลุม ได้แก่ สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ติดตามเฝ้าระวัง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนให้น้อยที่สุด 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,686 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • ประชาคมอาเซียน...เป็นการรวมกลุ่ม 10 ประเทศแห่ง เอเชียอาคเนย์ โดยปัจจัยเงื่อนไขไว้ 3 เสาหลักคือ การเมือง วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ...!! ประเด็นหลังนี้รู้สึกว่าแต่ละประเทศจะให้ความสำคัญมาก เพราะมันหมายถึง ฐานของความมั่นคง...
    by Editor
  • สะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก เป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แล้ว 3 แห่ง คือ...
    by Editor Bow
  • ความหมายและความเป็นมาของอาเซียน ประชาคมอาเซียนเป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน...
    by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean