ลบ แก้ไข

ผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานลุ่มน้ำโขง CLMTV


ผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงา
 
พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงผลการประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน (Ministerial Conference on Labour Cooperation in CLMTV ) ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ว่า วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อกระชับความร่วมมือทางด้านแรงงานใน 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันในกรอบกว้างๆ ว่าแต่ละประเทศจะมีความร่วมมือด้านแรงงานกันอย่างไรบ้าง เช่น การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ซึ่งคณะทำงานในระดับเจ้าหน้าที่จะได้คุยกันในรายละเอียดอีกครั้ง
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,095 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean