ลบ แก้ไข

อาเซียนมี GDP เติบโตขึ้น 4.6%


ASEAN GDP Grows by 4.6%

 

                ข้อมูลล่าสุดจากสำนักสถิติอาเซียนแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงมีความยืดหยุ่นท่ามกลางความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ขยายตัวร้อยละ 4.6 ซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนใน GDP นำไปสู่​​การเพิ่มขึ้นของ GDPต่อหัวและภาคบริการยังคงเป็นผู้สนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดในการเจริญเติบโตที่ร้อยละ 50.1 ของ GDP รวมของภูมิภาคอาเซียน

 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,095 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean