ลบ แก้ไข

อาเซียนและแนวทางการบังคับเพื่อประสิทธิภาพทางการแข่งขัน 

                การประชุมอาเซียนของผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งภาครัฐและเอกชนในอาเซียนและประเทศคู่ค้าซึ่งประกอบด้วย ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์,ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้,สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรปและหน่วยงานต่างประเทศอื่นๆ การประชุมถูกจัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน ( AMS)ในด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า (CPL)

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,950 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean