ลบ แก้ไข

ผลการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 16


ผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
 
ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้นเมียนมา) และสำนักเลขาธิการอาเซียน ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 16 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ เมืองนูซาดัว บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการภายใต้คณะอนุกรรมการด้านสนเทศจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้รายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ตลอดจนนำเสนอข้อเสนอโครงการรับการพิจารณาจากประเทศสมาชิก
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,414 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • จุดเด่นของ 10 ประเทศอาเซียน 1. อาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย ประเด็นที่น่าสนใจคือ การลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เน้นทรัพยากรในประเทศเป็นหลัก ส่วนจุดแข็งนั้น แน่นอน เมื่อเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในประเทศสมาชิกฯ...
  by Editor Bow
 • หลักการการจัดตั้ง AFTA 1.ลดภาษีศุลกากรระหว่างกันลงเหลือร้อยละ 0-5 ในเวลา 15 ปี 2.ยกเลิกมาตรการจำกัดปริมาณของสินค้า ทันทีที่สินค้านั้นได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีจากสมาชิกอื่น 3....
  by Editor Bow
 • ชางงี สิงคโปร์สนามบินที่ดีสุดในโลก !! ผลการจัดอันดับของเว็บไซด์ท่องเที่ยวชื่อดัง เดอะ ไกด์ ทู สลีป อิน แอร์พอร์ท ระบุว่า สนามบินที่ดีที่สุดในโลกคือท่าอากาศยานนานาชาติ ชางงี ของสิงคโปร์ และสนามบินที่แย่ที่สุดได้แก่...
  by Editor Bow
 • เมื่อเร็ว ๆ นี้จ.ลําพูน ร่วมกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดโครงการสัมมนาทางเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 เนื่องจากได้ตระหนักดีว่าการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean