ลบ แก้ไข

ก.พลังงาน ประชุมทวิภาคีร่วมมือด้านพลังงานกับญี่ปุ่นลงทุนในทวาย

ก.พลังงาน ประชุมทวิภาคีร
 

นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry : METI) ได้จัดประชุมหารือระดับทวิภาคีความร่วมมือด้านนโยบายพลังงานระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 (The 1st Japan-Thailand Energy Policy Dialogue : JTEPD) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อขยายลู่ทางการลงทุนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน พร้อมร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในเขตเศรษฐกิจทวายในทุกด้าน ทั้งด้านนโยบายพลังงาน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน ไฟฟ้า ถ่านหินและเทคโนโลยีสะอาด และอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของทั้ง 2 ประเทศร่วมกัน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนของทั้ง 2 ประเทศต่อไป
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,628 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ