ลบ แก้ไข

แนะภาครัฐเร่งเสริมศักยภาพโลจิสติกส์

แนะภาครัฐเร่งเสริมศักยภา

 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมเวที TRF Forum เรื่อง “ศักยภาพและความพร้อมด้านโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ–ใต้ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับจีน” เพื่อนำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ของไทย 
 
ปัจจุบันระเบียงเศรษฐกิจเหนือ–ใต้ หรือ แนวลากตรงจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ของไทย ถูกมองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เพราะเป็นแนวเชื่อมโยงจีนกับอาเซียนเข้าด้วยกัน ภาครัฐและผู้ประกอบการต่างคาดหมายว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์บริเวณนี้ จะทำให้เกิดการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น เป็น การดีที่ไทยเราจะเร่งส่งเสริมพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการขนส่ง หรือ Hubs of Connectivity 

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,820 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ถ้าแรงงานมีมาตรฐานก็จะได้รับค่าจ้างตามความสามารถของแรงงาน ด้วยนโยบายนี้ทำให้บริษัทด้านการก่อสร้างของไทยสามารถชนะบริษัทอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ ด้วยเหตุผลที่ไทยกำลังนำหน้าด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง...
  by dogTech
 • กระแสการลงทุนจากต่างชาติกำลังโหมกระหน่ำเข้ามาในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะทุนจากญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ รวมไปถึงประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในซีกตะวันตกที่หลีกหนีความวุ่นวายทางเศรษฐกิจในยุโรปมายังเอเชียมากขึ้น...
  by Editor Bow
 • การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้ผ้าไหมไทยในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น อธิบดีกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา,...
  by dogTech
 • กรอบโครงสร้างของการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศที่สําคัญๆ มักจะประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ เป้าหมายของคู่เจรจา สภาวะแวดล้อมการเจรจา กลุ่มหรือบุคคลที่ 3 ที่อยู่เบื้องหลังการเจรจา และตัวผู้เจรจาต่อรอง 2)...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean