ลบ แก้ไข

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมาเตรียมพร้อมรับอาเซียน

กองบังคับการตรวจคนเข้าเม

ที่กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง 4 อ.เมือง จ.นครราชสีมา พลตำรวจเอก ดร.วุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนตำรวจและคณะได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 โดยได้มอบนโยบาย และแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เน้น 4 ด้าน ประกอบด้วย  การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร การพัฒนาศักยภาพของด่านตรวจคนเข้าเมือง การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,579 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean