ลบ แก้ไข

กสอ. จับมือ “ภาคีผู้เชี่ยวชาญ” สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมลุ่มแม่น้ำโขง

กสอ. จับมือ “ภาคีผู้เชี่
 
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ. ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) จัดทำโครงการฝึกอบรมประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ โดยนำร่องประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง หรือ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ทั้งนี้ จากการสำรวจความต้องการรับการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศเวียดนาม ลาว และเมียนมา เมื่อเดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมาพบว่าทุกประเทศมีความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรที่มีความต้องการได้รับการส่งเสริมมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,172 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ