ลบ แก้ไข

คำชี้แจงเกี่ยวกับการส่งกลับแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายไปยังประเทศจีน


 

                กระทรวงการต่างประเทศได้ออกคำสั่งไปรายงานยังสื่อในประเด็นการส่งกลับแรงงานอุยกูร์ข้ามชาติที่ผิดกฎหมายจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนในวันที่ 9 กรกฎาคม 2015 ตามคำสั่งตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2014 กว่า 300 คน เนื่องจากการเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลจีนได้ขอให้รัฐบาลไทยส่งกลับแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ไปยัง ประเทศจีน เนื่องจากพวกเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางอาญาในประเทศจีน

                รัฐบาลไทยได้สอบถามรัฐบาลจีนในการส่งหลักฐานการพิสูจน์สัญชาติและมีการบันทึกความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างระมัดระวังและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมหลักการเช่นเดียวกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและเพื่อความมั่นคงทางความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและประเทศจีน เนื่องจากการปัญหาแรงงานข้ามชาติจัดเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและสามารถกระทบต่อความมั่นคงได้ง่าย


อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,101 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean