ลบ แก้ไข

กระทรวงวัฒนธรรมผลักดันชายแดนใต้ศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน

กระทรวงวัฒนธรรมผลักดันชา

ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้มิติ  อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมอาเซียน ว่า วัฒนธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่จะต้องให้ความสำคัญกับคนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับมิติความเป็นอาเซียนด้วย โดยควรจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันทางวัฒนธรรมร่วมกัน ทั้งเรื่องความเชื่อ ศิลปะการแสดงวิถีชีวิต อาหาร และศิลปวัฒนธรรม
 
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าการจัดกิจกรรมต้องดำเนินการในช่วง 3เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ 2558 โดยเห็นตรงกันว่า ควรเน้นกิจกรรมที่น่าสนใจ 3 เรื่องได้แก่ 1.เรื่อง ศิลปะการแสดง เช่น ลิเกฮูลู หนังตะลุง หนังใหญ่ โดยจะเชิญคณะการแสดงจากประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมแสดงเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมร่วมกัน โดยไม่ถือเป็นการแข่งขันหรือประชันกันแต่อย่างใด 2. เรื่องผ้าและการแต่งกายในมิติทางภาคใต้ เนื่องจากเห็นว่า ลายผ้าลายบาติกของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ทั้งการทอ การปัก และการออกแบบลวดลายที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยและผลิต รวมถึงการเดินแฟชั่นร่วมกันของประเทศเพื่อนบ้านด้วย และ 3. เรื่องอาหาร โดยเฉพาะฮาลาลเป็นที่นิยมมากทางใต้ จึงควรจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงอาหารแต่ละชนิดและรสชาติของอาหารแต่ละประเทศ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,550 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean