ลบ แก้ไข

ก.ไอซีที หนุนธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ปั้นแบรนด์ไทยแข่งเวทีโลก

ก.ไอซีที หนุนธุรกิจดิจิท
 

กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมดิจิทัลคอนเทนต์ เสนอคณะทำงานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล การส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล และการส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเรื่องสำคัญเร่งด่วนคือการสร้างแบรนด์ของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านคอนเทนต์ของอาเซียน รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งทุน ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
โครงการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบนำร่องการดำเนินงานอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อผลิตผลงานร่วมกัน และนำไปสู่การต่อยอดทั้งด้านองค์ความรู้และด้านธุรกิจ รวมทั้งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เช่น การสร้างสรรค์และส่งเสริมผลงานภายใต้ลิขสิทธิ์ของผู้ประกอบการไทยผ่านช่องทางดิจิทัลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความสามารถของผู้ประกอบการไทยแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,700 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ