ลบ แก้ไข

จีนชื่นชมบทบาทของไทยในฐานะช่วยสารสัมพันธ์อาเซียน-จีน

China Appreciates Thaila

 

                ประเทศจีนได้ชื่นชมบทบาทที่สำคัญของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนและจีน โดยทั้งไทยและจีนยืนยันความมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือในด้านต่างๆและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีนเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค

                ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะร่วมมือกันพัฒนาอย่างใกล้ชิดในการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพในในด้านความร่วมมือภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC)และส่งเสริมความร่วมมือในทางปฏิบัติและให้คำปรึกษาบนพื้นฐานของฉันทามติ โดยฝ่ายจีนแสดงการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยในระดับภูมิภาคอาเซียนและทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการประสานงานและความร่วมมือ ภายใต้กรอบพหุภาคี เช่น จีน-อาเซียนอาเซียน +3, การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS),กลุ่มความร่วมมืออนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง (GMS)เป็นต้น


อ่านเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,641 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เศรษฐกิจประเทศฟิลิปปินส์ ยังน่าเป็นห่วง มีตัวเลขชี้ว่า อยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่ ทั้งขาดดุลการค้าในชาติอาเซียนด้วยกัน และการลงทุนจากต่างชาติที่มีน้อย ประเทศฟิลิปปินส์จึงต้องการทุนจากต่างชาติอย่างมาก เพื่อเข้ามาอุ้มเศรษฐกิจ...
  by Editor
 • ภูเขาไฟ กาวา อิเจน Kawah Ijen มีความสูง 2600เมตร (8,660ft), ตั้งอยู่ในเขตเกาะชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย บนพื้นที่ยอดเขามีหลุมเป็นแอ่งขนาดใหญ่กว้าง 200เมตร เรียกว่าทะเลสาบกรดกำมะถัน lake of sulfuric acid ภูเขาไฟ...
  by Editor Bow
 • พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันนี้ (17 ต.ค. 59)...
  by dogTech
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมเวที TRF Forum เรื่อง ศักยภาพและความพร้อมด้านโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับจีน...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean