ลบ แก้ไข

เตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในอาเซียน

เตรียมความพร้อมสำหรับการ


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เตรียมที่จะลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียนหลังจากการเปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในช่วงปลายปี 2015 โดยทางกระทรวงคาดว่าจะมีบุคลากรด้านการท่องเที่ยวประมาณ 7,500-10,000 จะได้รับการจดทะเบียนในช่วงปี 2015 ซึ่งครอบคลุมถึงในด้านการทำความสะอาด, สำนักงาน, การผลิตอาหารและด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
                ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามยอมรับร่วมในการจัดมาตรฐานผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน(MRA)ในซึ่งเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย MRA ประกอบด้วยหกแผนก คือ การทำความสะอาด, สำนักงาน, การผลิตอาหาร,บริการอาหารและเครื่องดื่ม, ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,802 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประชาคมอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คืออะไร กฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน...
  by Editor Bow
 • เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องอาเซียนและการเตรียมความพร้อม เมื่อเข้าสู่อาเซียน ไปดูพร้อมๆกัน กับคลิปวีดีโอนี้ เป็นการ์ตูนแอนนิเมชั่น อาเซียน เข้าใจง่านแล้วก็ดูเพลิน นะคะ การ์ตูนแอนิเมชั่นอาเซียน1/2...
  by Editor Bow
 • รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ข้าวหอมมะลิไทยถูกข้าวหอมของเวียดนามแย่งส่วนแบ่งทางตลาดในประเทศฮ่องกงอย่างมาก โดยสัดส่วนการส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกง ในปี 56 มีมูลค่า 182 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมีลัดส่วน 56.4%...
  by Editor Bow
 • นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาอยู่ในช่วงของการเข้าเยือนยังประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนเพื่อทำการกระชับความสัมพันธ์ โดยจะมีการเยือนกัมพูชาในวันที่ 30-31 ตุลาคม...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean