ลบ แก้ไข

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับการเปิดประชาคมอาเซียน

การเตรียมความพร้อมของประ
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ย้ำถึงความจำเป็นสำหรับภาคประชาชนและภาคเอกชนที่จะร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น โดยรัฐบาลจะพิจารณาการพัฒนาระบบการขนส่งเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและประเทศนอกอาเซียน รวมถึงสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในพื้นที่ชายแดนซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและส่งเสริมการกระจายรายได้ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยรวม
 
                รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ออกกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมาถึงของ ประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2015 โดยประเทศไทยต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพในการด้านการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนและประเทศอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม
 

dogTech
ชม 2,874 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean