ลบ แก้ไข

ให้ BOI 13 กลุ่มอุตสาหกรรม ใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ให้ BOI 13 กลุ่มอุตสาหกร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ออกประกาศกำหนดกิจการเป้าหมายในการดึงดูดให้นักลงทุนเข้าไปดำเนินกิจการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564) ในระยะที่ 1 ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และสงขลา จำนวน 13 กลุ่มอุตสาหกรรม 62 ประเภทกิจการย่อย โดยมีการจัดประเภทกิจการที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนของแต่ละจังหวัดให้เป็นไปตามศักยภาพ ข้อจำกัดและความต้องการของแต่ละพื้นที่
 
นางหิรัญญา สุจินัย รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ขณะนี้มีพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน จ.ตาก เท่านั้นที่มีกิจการเป้าหมายครบทั้ง 62 ประเภท ขณะที่จังหวัดอื่น ๆ จะมีจำนวนประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความพร้อมในจังหวัดซึ่งจะมีศักยภาพแตกต่างกัน โดยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้กำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2560 เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพิ่มอีก 5 ปี สำหรับกิจการประเภทอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในกลุ่มกิจการเป้าหมายทั้ง 62 ประเภท หรือกิจการในกลุ่มที่ไม่รับส่งเสริมก็สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมเพื่อเข้าไปลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ตามปกติ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกระทรวงการคลัง โดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 20% เหลือ 10% ของกำไรสุทธิเป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,601 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean