ลบ แก้ไข

ไอซีที เตรียมความพร้อมจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ไอซีที เตรียมความพร้อมจั


นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า หลังจากการปรับโครงสร้างกระทรวงไอซีทีและเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลฯ จะมีพันธกิจและบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยในส่วนของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที ซึ่งจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะมีบทบาทสำคัญด้านการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนัยสำคัญในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,828 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean